C# İle Generic List ve DataTable

On 28 Nisan 2013, in ASP.NET, C#, by mstfcbn

Herhangi bir veritabanından çektiğimiz verileri işlerken ya da görüntülerken Veri Kaynağı Konfigrasyon Sihirbazı (Data Source Configuration Wizard) kullanmadan veriyi bir class ile modelleyerek ilgili data kontrolüne (GridView, Repeater vb.) kod tarafında bağlamak isteyebiliriz. Veriyi bir class ile modelleyerek kullanmak iş yükünü ve sürecini uzatır ama bize daha fazla hareket alanı ve kontrol sağlar. Teknik olarak bu bir zorunluluk değildir ancak veriyi bu şekilde işlerken SqlDataAdapter yerine SqlDataReader kullanmamız performans anlamında özellikle veri yükümüz arttığında bir hayli performans artışı sağlar.

yazιnιn devamι »

Tagged with:  

iOS 6’da Yeni Neler Var? Hangi Cihazlarda Desteklenecek?

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan iOS 6 ie birlikte gelecek olan yenilikler, Apple müşterilerini memnun edeceğe benziyor. Konu hakkında internetten derlediğim bir listeyi kaynaklarıyla birlikte aşağıda vereceğim. Ancak onun öncesinde iOS 6’yı hangi ürünlerin desteklediğinden söz edelim.

yazιnιn devamι »

Tagged with:  

Tüm Zamanların En İyi Buluşu

On 12 Mart 2012, in Genel, by mstfcbn

Kitap vs E-kitap…
Mutlaka izlemelisiniz… :)

yazιnιn devamι »

Tagged with:  

Objective-C NSDictionary ve NSMutableDictionary Sınıfları

On 15 Şubat 2012, in Objective-C, by mstfcbn

Dizilerden sonra en çok işimize yarayacak olan sınıflar, NSDictionary ve NSMutableDictionary sınıflarıdır. Bu sınıflar verileri “anahtar/değer” ikilisi şeklinde (key/value pairs) tutarlar. Örneğin bir sözlük yazılımı hazırladığınızı ve kelimeler ile karşılıklarını bir yerde tutmak istediğinizi düşünün. Burada key kelimenin kendisi, value ise anlamıdır. Ör: key: “pencil”, value: “kalem” gibi…

yazιnιn devamι »

Objective-C NSString ve NSMutableString Sınıfları

On 09 Şubat 2012, in Objective-C, by mstfcbn

Objective-C dilinde string (dize) işlemleri için en çok kullanılan sınıflar NSString ve NSMutableString sınıflarıdır. Mutable ve Immutable arasındaki farkdan daha önce diziler ile ilgili yazımda kısaca söz etmiştim. Burada da benzer bir durum söz konusu. Şimdi sırasıyla önce NSString sonra da NSMutableString için örnek kullanım biçimleri üzerinden gidelim:

yazιnιn devamι »

Tagged with:  

Objective-C İle Diziler

On 08 Şubat 2012, in Objective-C, by mstfcbn

Objective-C dilinde yaygın olarak iki türde dizi yapısı kullanılmaktadır. NSArray ve NSMutableArray… Her iki referans türü de temelde aynı işi yapmakla birlikte aslında aralarında önemli bir fark vardır. NSArray immutable (değişmez), NSMutableArray ise mutable (değişken) yapıya sahiptir. Bunun anlamı şudur: NSArray yapısı tanımlandıktan ve içeriği oluşturulduktan sonra (içerik ekleme hariç) değiştirilemez ancak, NSMutableArray bize ekleme, silme, değiştirme gibi tüm imkanları sağlayan bir yapıya sahiptir. Örnekler üzerinden gidelim…

yazιnιn devamι »

Tagged with:  

C# İle Renk Dönüşümleri

On 06 Şubat 2012, in ASP.NET, C#, by mstfcbn

ASP.NET ile web form uygulamalarımızı yazarken kullandığımız server kontrollerindeki renklendirmelerde duruma göre bazen System.Drawing.Color sınıfındaki renk tanımlarından, bazen de CSS stilllerinden/sınıflarından faydalanırız. CSS stillendirmelerinde renkler genellikle aşağıdaki gibi üç yöntemden biri ile yapılır. CSS Renk Adı, Hex Kodu, RGB değerleri
[crayon-55187aee87289160151639/]
Ancak bazen ASP.NET sayfalarımızda kod tarafında bu renk değerlerinin System.Drawing.Color türüne, ya da System.Drawing.Color türündeki bir rengin HTML ya da CSS içinde kullanmak üzere CSS renk adı, RGB ya da Hex biçimine ihtiyaç duyarız. İşte böyle durumlarda aşağıdaki System.Drawing namespace’i altındaki Color ve ColorTranslater sınıflarına ait metotlar işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ancak projenize System.Drawing namespace’ini eklemeyi sakın unutmayın!
[crayon-55187aee87299202033642/]
Faydalı olması dileğiyle…

yazιnιn devamι »

Tagged with:  

Objective-C İle Döngüler

On 02 Şubat 2012, in Objective-C, by mstfcbn

Döngüler programlama dillerinde tekrar eden işleri kolaylıkla yapmamızı sağlayan yapılardır. Objective-C ile üç türlü döngü ifadesi vardır. Bunları inceleyelim:

yazιnιn devamι »

Tagged with:  

Objective-C İle Koşullu İfadeler

On 01 Şubat 2012, in Objective-C, by mstfcbn

Objective-C dilinde de diğer tüm dillerde olduğu gibi belli bir koşulun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eden ve dönen sonuca göre işlem yapmamızı sağlayan mekanizmalar vardır.

yazιnιn devamι »

Tagged with:  

Objective-C İle Veri Türleri Arasında Dönüşüm Yapmak

On 30 Ocak 2012, in Objective-C, by mstfcbn

Yazdığımız kodlarda bir değişkene kendisi ile aynı türde olmayan bir değeri atamak durumunda kalabiliriz. İşte böyle bir gereksinim söz konusu olduğunda bilinçli tür dönüşümü (explicit conversion) yapılması gerekir. Dönüştürülmek istenen değerin önüne casting operatörü () konur ve parantezler arasına dönüştürülmek istenen tür yazılır. Bu yöntemle dönüştürme işi, özellikle C ve türevi olan dillerde kullanıcıdan alınacak verileri atamak istediğimiz değişken türü ile kullanıcıdan gelen verinin türünün uyumsuz olduğu durumlarda çok yaygın kullanılır.

yazιnιn devamι »